Wie zijn we, wat beweegt ons?

StapSteen, een steen in een rivierbedding, een steunpunt onderweg.  StapSteen bestaat uit mensen met passie, professionelen en vrijwilligers, die dit steunpunt willen zijn voor de gezinnen die we ontmoeten. Onze motivatie en inspiratie halen we uit onze christelijke levensovertuiging.

Ons vormingscentrum: bij gezinnen leeft de vraag hoe ze vandaag vanuit christelijke waarden vorm kunnen geven aan hun gezin. We willen hierin met hen reisgenoten zijn en vorming en ontmoeting rond deze thema’s aanbieden.

Ons welzijnshuis: we zijn een steunpunt voor kwetsbare gezinnen in en rond Brussel die het moeilijk hebben om rond te komen en/of aansluiting te vinden bij de samenleving.  Ze hebben heel concreet behoefte aan een sociaal netwerk, aan ondersteuning in de opvoeding en in de praktische leefomstandigheden van het gezin.

Menu