STAPSTEEN vzw is op zoek naar een ondernemende coördinator van het bezoekteam

StapSteen vzw is een welzijnswerking en steunpunt voor gezinnen in een kwetsbare situatie in Brussel, gestart in 2014. StapSteen bestaat uit vrijwilligers en professionals die samen dit steunpunt vormen. We willen duurzaam naast gezinnen staan en inzetten op verbinding tussen ouders en kinderen en met gezinnen en de buurt, school, de ruimere samenleving.
In StapSteen zijn drie deelwerkingen actief: een team voor preventieve gezinsondersteuning aan huis, een inloophuis met spelotheek en een gezinsgerichte buurtwerking met kidsclub en kleuterclub.
Het team voor preventieve gezinsondersteuning aan huis door vrijwilligers is het StapSteen bezoekteam. Deze werking is erkend door Kind en Gezin en we hebben een samenwerking met en omkadering van Home-Start Vlaanderen*.

Voor het Home-Start-bezoekteam is er nu de vacature voor een coördinator:

Wat houdt de job in:
• Je coördineert de werking van het StapSteen Home-Start – bezoekteam.
• Je vertegenwoordigt StapSteen en het Home-Start – bezoekteam in het lokale werkveld, legt contacten met partnerorganisaties en beleidsmedewerkers en werkt nauw samen met het Huis van het Kind.
• Je bent verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid voor het Home-Start – bezoekteam: wervingsacties opzetten, vrijwilligers opleiden, vrijwilligers en gezinnen bij elkaar brengen, maandelijkse intervisiemomenten met vrijwilligers organiseren, aansturen van de groep vrijwilligers.
• Je voert kennismakings- en afrondingsgesprekken met de gezinnen.
• Je schrijft het jaarverslag van de werking en kan dit mondeling toelichten, je stelt foutloos verslagen op, bereidt vergaderingen inhoudelijk en methodisch voor en schrijft bondige projectvoorstellen in functie van fondsenwerving.
• Je kunt de knelpunten van de organisatie en de gezinnen verwoorden, zowel op niveau van de eigen organisatie als op breder niveau in het werkveld.
• Je rapporteert aan de algemene coördinator van StapSteen en bent lid van ons kernteam; je rapporteert aan Home-Start Vlaanderen voor de inhoudelijke werking.
• Je levert je bijdrage in de algemene vrijwilligerswerking, communicatie en vorming.
• wat praktische verantwoordelijkheden in ons welzijnshuis horen er ook bij.

Profiel: wat verwachten wij van jou? Kennis, ervaring en competenties:

• Een betrouwbare teamspeler die heel wat zelfstandigheid aan de dag kan leggen.
• Een communicatiebeest, die zowel op sociale media als tussen vrijwilligers en stakeholders uit het werkveld het woord op gepaste wijze neemt.
• Een warm empathisch hart, maar besluitvaardig en bewust van prioriteiten.
• Een flexibele geest, die open staat voor onverwachte wendingen en organisatienoden.
• Een enthousiaste vogel die vrijwilligers kan binden en warm maken.
• Een efficiënte ondernemer die projectmatig kan werken, kan plannen en bijsturen en budgetverantwoordelijkheid neemt.
• Een bachelordiploma met relevante ervaring.
• Ervaring in het werken met vrijwilligers en gezinnen in een kwetsbare situatie en vrijwilligers is een pluspunt.
• Kennis van Frans een sterke plus, meertaligheid een troef.

Persoonsgebonden competenties:

je bent gemotiveerd en authentiek, je staat stevig genoeg in je schoenen;
• je hebt verantwoordelijkheidszin.
• Je onderschrijft de visie, waarden en missie van StapSteen:
– de christelijke en holistische mens – en samenlevingsvisie als inspiratie en motivatie,
– openheid voor de uniekheid en grote diversiteit van de gezinnen waarmee we in contact komen,
• Je kan flexibel reageren op wisselende omstandigheden.
• Je kan luisteren en je eigen meningen parkeren.
• Je kan gezonde grenzen stellen aan hulp en betrokkenheid.

Aanbod: wat bieden we je?

• Een uitdagende, afwisselende job met verantwoordelijkheid
• In het veelkleurige Brussel
• Toffe collega’s in het kernteam
• De toffe dynamiek van een vrijwilligersorganisatie: een enthousiaste ploeg vrijwilligers die met jou in overleg gaan tijdens intervisiemomenten.
• De nodige omkadering om kwetsbare gezinnen op de kaart te zetten en ze te versterken: een team van Home-Start-collega’s in heel Vlaanderen, waar je regelmatig mee in overleg gaat over de werking.
• veel ruimte voor initiatief en creativiteit.
• Aandacht voor permanente vorming en persoonlijke ontwikkeling
• Een laptop en smartphone om je job goed te doen worden voorzien

Contract: een deeltijds contract van 70% (26,6 u)

• Verloning volgens paritair comité 329.01, barema B1c en een flexibel werkrooster. Relevante ervaring kan max. 3 jaar worden meegenomen als anciënniteitsjaren voor de loonberekening.
• Start tewerkstelling: zo snel mogelijk
• Plaats van tewerkstelling: Chrysantenstraat 33, 1020 Brussel – Laken

mail een motivatiebrief en je CV naar de voorzitter van het bestuur:
Tim van Leeuwen: tim.vanleeuwen@delta-projects.org
Voor het functieprofiel of meer info kan je ook bij het bestuur terecht: 0475 / 96 59 58

Selectieprocedure:

• Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s.
• Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een gesprek
• en dienen een uittreksel uit het strafregister – model 2 voor te leggen.

* Home-Start Vlaanderen is in verschillende steden en gemeenten actief, werd door Kind & Gezin erkend als preventief, mobiel gezinsondersteunend aanbod door vrijwilligers en werkt volgens de Home-Startmethodiek. Voor Brussel heeft StapSteen een samenwerking met Home-Start Vlaanderen en zijn we deel van het netwerk.

Menu