Projecten

Stap voor stap bouwen we aan volgende projecten:

Een kleinschalig woonproject voor alleenstaande moeders en kinderen: enkele sociale appartementen waar moeders en hun kinderen 1 tot 2 jaar kunnen wonen in een gezonde en kindvriendelijke woonruimte. In deze tijd willen we hen de kans bieden een opleiding te volgen en/of werk te zoeken door hen te ondersteunen in hun sociaal netwerk, praktische omstandigheden en bij de opvoeding.

Budgetbegeleiding: gezinnen die in financiële moeilijkheden geraakt zijn, versterken door hen op weg helpen om hun schulden af te bouwen en hen tools geven om hun budget te beheren.

Menu