Kinderopvang ‘Biejoeke’

Biejoeke

De inclusieve kinderopvang: een nieuw project in de steigers:

In dit werkjaar 2018-2019 bereiden we de opstart voor van onze gezinsondersteunende kinderopvang “Biejoeke”. Deze zal openstaan voor alle gezinnen en ook kinderen en ouders die extra zorgbehoeften hebben, zullen er in de toekomst terecht kunnen.

Biejoeke wil meer zijn dan een kinderdagverblijf alleen:

  • het doel is een warme ontmoetingsplek te zijn voor gezinnen in de stad
  • Ouders kunnen er spelen met hun kind, een hulpverlener ontmoeten en hun vragen stellen aan de dokter of wijkverpleegkundige die mee aan tafel zit.
  • Bijoeke zal een kinderopvang zijn met gewone openingsuren, met een ruimere omkadering dan wettelijk voorzien, dit door bekwame vrijwilligers en stagiaires mee te betrekken.
  • Ons bezoekteam voor opvoedingsondersteuning aan huis zal samenwerken met de kinderopvang.
  • De ontmoetingsruimte voor ouders en jonge kindjes uit de buurt kan in het weekend op deze plek weer doorgaan.
  • Een sterk christelijk pedagogisch project vormt de ruggengraat.
Menu