Het verschil maken – sponsors gezocht!

Vanuit de Koning Boudewijnstichting (Fonds Immobel) wordt het bezoekteam in 2018 ondersteund met projectmiddelen. Verder is het bezoekteam sedert 1 januari 2019 erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin als “Mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning met vrijwilligers”.
Deze middelen worden ingezet als loonmiddelen en we hebben onze eerste vaste medewerker aangenomen.
 

Als organisatie moeten we ook eigen middelen kunnen aantonen en hebben we werkingsmiddelen nodig die hoofdzakelijk uit sponsoring komen. We hebben ongeveer 1000 euro maandelijkse ondersteuning en zouden graag groeien naar een maandelijks werkingsbudget van 2.500 euro. Een maandelijks vast bedrag van 10-20-50-100-250 euro of een ander bedrag zou ons geweldig helpen!

Uw financiële ondersteuning helpt ons om door het StapSteen huis een warm steunpunt te zijn in de buurt, om onze vrijwilligers op pad te sturen naar kwetsbare gezinnen en vluchtelingengezinnen, om de kinderen die nu op straat spelen naar een toffe en veilige speelplek uit te nodigen.

Er zijn ook mogelijkheden voor sponsoring via investering in een gebouw: StapSteen is op zoek naar een gebouw om daarin een kinderopvang en woonproject onder te brengen. We zijn op zoek naar personen, groepen en kerken die een (grotere) gift willen geven of een toezegging van een bedrag doen. We kunnen u de info geven als u een duo-legaat overweegt.

We zoeken ook mensen die op langere termijn willen investeren in een gebouw voor de vzw als belegging, bijvoorbeeld via erfpacht. Hebt u hierin interesse, kent u eventueel iemand, we geven graag alle verdere info.

Geven of meestappen in de ontwikkeling hiervan?
Bedankt voor uw betrokkenheid en steun!

Menu