Bezoekteam

Vrijwilligers die een gezin ondersteunen door hen regelmatig thuis te bezoeken en deel te nemen aan hun dagelijkse bezigheden en/of praktische dienstverlening, dat is ons bezoekteam.
Het Bezoekteam wordt in 2018 ondersteund door het Fonds Immobel van de Koning Boudewijnstichting en is sinds 1 januari 2019 erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin als “Mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning met vrijwilligers”.

We willen jonge gezinnen vanuit StapSteen “aan huis“ steun geven, bemoedigen, een stukje levensweg met hen meegaan. Tegelijkertijd willen we de kinderen in hun huidige situatie wat ontspanning, genegenheid en stimulansen in de verschillende levensgebieden bezorgen.

Door de regelmatige aanwezigheid van de vrijwilliger binnen het gezin, willen we de draagkracht en vaardigheden van de opvoeders vergroten, het sociaal netwerk van het gezin verbreden en preventief bijdragen tot het welzijn van de kinderen. De vrijwilliger brengt wekelijks wat tijd door bij het gezin. Wat we daar doen, gebeurt telkens in overleg met de ouders.

Luisteren, zonder te oordelen, en gewoon meevoelen, is een belangrijk aspect van onze werking. Door aandacht te hebben voor de eigen noden van de ouders, ook al kunnen we deze niet oplossen, willen we hen helpen om de noden van hun jonge kinderen beter te begrijpen.

De StapSteen vrijwilliger wil een gezin ondersteunen waar de ouders, om verschillende redenen, het moeilijk hebben om aan hun jonge kinderen (tot 12 jaar) de nodige nestwarmte, geborgenheid en structuur te bieden.

Wil je graag meer informatie of wil je meewerken met het bezoekteam? Meld je aan als vrijwilliger op deze website!

Menu